Nieuwe tussenstanden

De nieuwe tussen standen van de jonge duiven zijn bekend en ik moet zeggen we staan er goed voor. In rayon Frysia staan we nu 3e onaangewezen en 2e aangewezen. Onaangewezen achter H & A Roest en Jelle Stuurman, en aangewezen ook achter Jelle. Bij de duifkampioenen staan we 1e , 2e , 8e en 15e ongekende weelde!!! De 762 stamboom: 762  staat eerste ze is van het soort Harm Vredeveld en Martin v Zon. 2e staat de 750 stamboom 750. uit de lijn van de Sven X een duivin van Jan Pieters. 8e staat de 738 stamboom: 738 ook de lijn van Sven X lijn van Honke en Brugt Bron. De 759  stamboom 759.lijn Sven staat 15e. In de afdeling staan de 762 en de 750 op de 9e en de 12e plaats.