Beste meneer Beute

Je kan nu wel weer net doen alsof ik het verkeerd lees of interpreteer maar het zinnetje- extra gemotiveerd in Rayon Frisia te vlammen TEGEN Jubbega- valt volgens mij niet anders uit te leggen dan dat jij vindt dat het onze fout is dat een enkele duif niet heeft opgebracht wat men ervan verwachtte.